Geri

Acil durum

09:18:26 | 2023-02-06
ORHAN DOĞAN
ORHAN DOĞAN     

Acil durum, iş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayları, acil durum planı ise iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder.

İş yerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmaları ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesidir.

Acil durum mevzuatına göre acil durum planlarının hazırlanması işverenin yükümlülükleri arasındadır.Bu mevzuatın getirdiği sorumluluktan yola çıkarak tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkileri, önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Acil durum, müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken binaların yangından korunma yönetmeliği dikkate alınmalıdır. Acil durum planında iş yerinin unvanı, adresi, işverenin adı, hazırlayanların adı, soyadı, unvanı, hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi, belirlenen acil durumlar, alınan önleyici, sınırlandırıcı tedbirler, acil durum ve tahliye yöntemleri, ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler, kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı, görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri, ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları yer almalıdır.

Sayfaları numaralandırılarak, hazırlayan kişi ya da yangın danışmanlık firması tarafından hazırlanmış ise hazırlayan firma yetkilisi tarafından her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde iş yerinde saklanır, acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerde asılı olarak bulundurulur.

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

Tatbikatın amacı hepimizin bildiği gibi yangın arama, kurtarma gibi acil durumlarda neler yapılması gerektiğinin pratiğini yapmak eksiklikler ve geliştirilmesi gereken konuları görmek ve bunlardan ders alıp gerçek olaylara hazır olmaktır, dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki iş yerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Acil durum planları tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Yangınsız ve afetsiz günler dilerim!GEÇMİŞ AFET TARİHİNDE GEÇEN AY…

02 OCAK 1691: İstanbul’da Mısır Çarşısı yandı. Şiddetli alevler ve yoğun duman sebebiyle birkaç gün çarşı içerisine girilemedi.

04 OCAK 1911: İstanbul’da Bab-ı Ali yangını oldu.

04 OCAK 1976: İstanbul’un Beylerbeyi semtinde İskele Meydanı’nda çıkan bir yangında üç (3) büyük yalı yandı.

09 OCAK 1962: İstanbul’un Şişli İlçesinde Atatürk Müzesi’nde yangın çıktı.

17 OCAK 2002: Kongo Nyiragongo Yanardağı patladı, olayda 100 kişi öldü.

23 OCAK 1955: Zonguldak Kömür Ocakları’nda grizu patlaması sonucu 61 madenci göçükte can verdi. 24 OCAK 1621: Aşırı soğuklar sebebiyle Haliç dondu.

24 OCAK 1939: Şili’de meydana gelen şiddetli depremde yaklaşık 30.000 kişi öldü.

(KAYNAK: 7007 YILLIK KRONOLOJİK TARİH ANSİKLOPEDİSİ) 


ETİKET :   #haber #lider #bursa #liderbursa #SonDakika


Yazıyı Sesli Dinle